Geldersch Landschap & Kasteelen: ledenmagazine

De uitdaging

Het bladmanagement , de samenstelling en eindredactie van het kwartaalmagazine Mooi Gelderland (oplage 50.000) van Geldersch Landschap & Kasteelen. Het magazine moet bijdragen aan de binding en werving van donateurs.

De oplossing

In 2015 ontwikkelden we een nieuwe bladformule voor Mooi Gelderland, het kwartaalmagazine voor donateurs, met meer ruimte voor fotografie en de mensen achter het werk van GLK. Binnen een nieuwe, frisse ‘look & feel’ kozen we voor een geleidelijke vernieuwing met bestaande en enkele nieuwe rubrieken. We verzorgen vier keer per jaar de samenstelling en redactie van het magazine. Elke editie heeft een centraal thema dat bestaande en nieuwe donateurs aanspreekt.

Geldersch Landschap & Kasteelen

Ellen Hendrix, hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving: “Mooi Gelderland is een belangrijk middel om onze achterban te informeren en te betrekken bij ons werk: het beheren en laten beleven van de prachtige Gelderse natuurgebieden en erfgoederen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij horen vaak terug van onze donateurs hoe fijn ze het vinden om elk kwartaal het magazine van ‘hun mooie Gelderland’ in de brievenbus te krijgen.”

Resultaten
Kwaliteit

Met een hoogstaand en goed gewaardeerd ledenmagazine benadrukt GLK de kwaliteit die zij nastreeft in de zorg voor natuur en cultureel erfgoed in Gelderland.

Interactie

Mooi Gelderland functioneert voor GLK ook als een podium voor donateurs en andere betrokkenen om te reageren op standpunten rondom natuur en cultuur.

Relatiebeheer

Via Mooi Gelderland informeert GLK haar leden op een aantrekkelijke en transparante manier over beleid, projecten en resultaten.

Scroll naar top